BYGGA HUS

Vi levererar hus i trä, ytong eller vårt senaste miljövänliga val, Novasip sandwichpaneler för våra passivhus och plushus där solpaneler och elbil ingår i priset!

Våra husleverantörer:

VM Passivhus

Normalt är plusenergihus ovanliga i Sverige oftast pga det höga slutpris till kund. VM Passivhus AB kommer här in med en helt ny era inom hustillverkning och byggnation av miljöanpassade hus. Våra plusenergihus producerar mer energi/el än vad som förbrukas av hushållet. Vi erbjuder nu plusenergihus som har ett betydligt lägre pris än vad den övriga marknaden kan erbjuda. Utöver det låga huspriset får våra kunder även monterade solpaneler med en kapacitet på ca 15,000 kWh (VM Plussenergihus förbrukar ca 7,000 kWh).

VM Plusenergihus ger alla sina kunder en VW ID.3 elbil inkluderat i huspriset.

https://www.vmpassivhus.se/

Novasip

Novasip arbetar kontinuerligt med att ta fram effektiva lösningar till byggindustrin och har tagit fram en mängd olika rationella byggprodukter. Konstruktionen är flexibel och passar de flesta byggnaders design. Resultatet är ett extremt stark, energisnålt och kostnadseffektivt byggsystem. Vilket kommer att spara energi, tid, pengar och arbetskraft.

https://novasip.se/